Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 27/9/2020

27/09/2020 22:19
Xin chờ trong giây lát...