Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 14/11/2020

14/11/2020 20:54
Xin chờ trong giây lát...