Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 10/11/2020

10/11/2020 22:00
Xin chờ trong giây lát...