Thời sự ổng hợp Thái Nguyên ngày 3/10/2020

04/10/2020 08:00
Xin chờ trong giây lát...