Thái Nguyên: thành lập 3 Đại đội tự vệ phòng không và pháo binh
Lễ công bố Quyết định thành lập Đại đội tự vệ pháo phòng không

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc thành lập Đại đội Tự vệ pháo phòng không, pháo binh các tỉnh, thành phố trực thuộc các Quân khu. Mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đại đội Tự vệ pháo phòng không Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1, thành phố Sông Công, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và Đại đội pháo binh Nhà máy Cán thép Lưu xá, thuộc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên đã công bố và trao Quyết định thành lập của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho 03 Đại đội. Theo đó, Đại đội tự vệ phòng không Công ty Phụ tùng máy số 1 chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban CHQS thành phố Sông Công, 02 đơn vị còn lại trực thuộc Ban CHQS Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.

03 đơn vị mới được thành lập có nhiệm vụ vừa lao động vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; góp phần bảo vệ vững chắc lãnh thổ, vùng trời trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.