Thái Nguyên quy hoạch 12 Khu công nghiệp với tổng diện tích 4.245ha
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đang tích cực phối hợp với các cấp, ngành liên quan triển khai công tác quy hoạch những Khu công nghiệp mới

Để sớm hiện thực hóa quy hoạch, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đang tích cực phối hợp với các cấp, ngành liên quan triển khai công tác quy hoạch những Khu công nghiệp mới như: Yên Bình 2, Yên Bình 3, Tổ hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Tây Phổ Yên, Tổ hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phú Bình, Khu công nghiệp Thượng Đình...

Việc sớm triển khai Quy hoạch tỉnh với tầm nhìn và chiến lược dài hạn, bài bản, khơi thông nguồn lực bất động sản công nghiệp; tập trung đầu tư hạ tầng hiện đại phục vụ thu hút đầu tư và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác sẽ giúp Thái Nguyên duy trì thứ hạng các tỉnh thu hút đầu tư lớn của cả nước, đặc biệt để số lượng, chất lượng nguồn vốn FDI vào tỉnh ngày càng cao.