Tập trung giải pháp đưa Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Buổi làm việc của BTV Tỉnh ủy với BTV Huyện ủy Định Hóa nhằm đánh giá kết quả sau 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Định Hóa và kết quả thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Định Hóa là địa phương thứ 3 Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc trong năm 2022, sau huyện Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên. Những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (cả nguyên nhân khách quan và chủ quan) của huyện Định Hóa trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện là nội dung chính được trao đổi tại buổi làm việc.

Đài PT-TH Thái Nguyên thông tin chi tiết trong chương trình thời sự 19h45 trên kênh TN1./.