Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế
Thái Nguyên hiện đạt 17 bác sĩ/10.000 dân, cao hơn bình quân chung cả nước.

Cụ thể, trong số hơn 2.100 bác sĩ, toàn tỉnh đang có 300 bác sĩ nội khoa, trên 80 bác sĩ nhi khoa, hơn 52 bác sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu... Ngoài ra, toàn tỉnh còn có trên 500 kỹ thuật viên, gần 3.600 điều dưỡng, xấp xỉ 270 dược sĩ có bằng đại học.

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hơn nữa, từ nay đến năm 2025, Thái Nguyên tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ y tế được đi học, nâng cao trình độ. Đồng thời, đào tạo lại và đào tạo bổ sung cho 100% cán bộ y tế đang hoạt động trong lĩnh vực y tế phải được đào tạo cập nhật về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ…/.