Tạm giữ khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam
Bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại bất động sản Nhật Nam.

Theo Thông tin mới nhất, Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ khẩn cấp đối với bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Nhật Nam) vì có hành vi: “Đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn”. Theo đó, từ khoảng cuối năm 2019, Công ty Nhật Nam đã thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có 3 văn phòng đại diện tại tỉnh Thái Nguyên, để lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết chi trả lợi nhuận hàng ngày ở mức cao (từ 5-7%/tháng, tương đương 60-84%/năm) kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản./.