Tạm dừng hoạt động và nhanh chóng khắc phục những tồn tại, thiếu sót
Đoàn kiểm tra làm việc với chủ nhà

Tòa nhà cao 06 tầng, là công trình hỗn hợp kinh doanh dịch vụ và cho thuê trọ. Tòa nhà này đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC theo Quyết định số 7200 ngày 24/10/2022 của Chủ tịch UBND TP Phổ Yên. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, tòa nhà vẫn đang hoạt động và công trình chưa có giấy phép xây dựng; chưa có hồ sơ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ tòa nhà cũng không cung cấp được hồ sơ thiết kế phần điện và chống sét được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không thực hiện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình; chưa quy định nội quy PCCC, phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; không bố trí lực lượng PCCC cơ sở theo quy định…

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành Quyết định đình chỉ hoạt động của Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên và nhanh chóng khắc phục những tồn tại, thiếu sót đã được đoàn chỉ rõ trước khi tòa nhà được phép hoạt động trở lại. Đoàn kiểm tra giao UBND phường Đồng Tiến kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng (nếu có). Trường hợp vượt thẩm quyền xử lý, thực hiện lập hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo về Đoàn liên ngành qua Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh trước ngày 26/9./.