rung phong ho bi pha tan hoang tinh vao cuoc yeu cau kiem tra xu ly
UBND tỉnh vào cuộc vụ rừng phòng hộ bị phá tan hoang

Văn bản nêu rõ, báo Dân trí ngày 27/6 có đăng bài “Nhiều cánh rừng thuộc diện rừng phòng hộ trên địa bàn thị xã Đông Triều đã bị chặt, phá đốt…không thương tiếc. Điều đáng nói, sự việc kéo dài đã rất lâu, diện tích rừng bị hủy diệt ngày càng lớn nhưng dường như lực lượng chức năng không hề hay biết”. Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Đông Triều và các ngành, đơn vị có liên quan, xác định cụ thể diện tích rừng, loại rừng, xem xét hồ sơ về giao đất, giao rừng, trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng và thủ tục khai thác, trồng rừng mới rừng phòng hộ xen kẽ để xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tổ chức, đơn vị, cá nhân đã vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại thôn Chân Hồ, Tân Tiến, xã An Sinh, thị xã Đông Triều. Bảo đảm đúng Luật Bảo vệ &Phát triển rừng và các qui định của pháp luật hiện hành.

rung phong ho bi pha tan hoang tinh vao cuoc yeu cau kiem tra xu ly
Tỉnh yêu cầu kiểm tra và xử lý nghiêm

Trước mắt, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc chủ rừng thực hiện ngay việc trồng rừng mới (thời vụ trồng rừng đang thuận lợi) để hạn chế rửa trôi, sạt lở đất, bảo vệ nguồn sinh thủy và môi trường của khu vực, đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh trước đó. Báo cáo kết quả xử lý và đề xuất các biện pháp giải quyết theo thẩm quyền về UBND tỉnh, chủ động thông tin với báo chí theo Luật Báo chí hiện hành trước ngày 10/7.

Trước đó báo Dân trí đã có loạt bài phản ánh về tình trạng hàng trăm ha rừng phòng hộ tại 2 thôn Chân Hồ và Tân Tiến thuộc xã An Sinh, thị xã Đông Triều bị chặt, phá, đốt…không thương tiếc. Nhiều diện tích rừng tại đây trở nên trọc lốc với đất đai đã trở nên hoang hóa.

Điều đáng nói tình trạng phá rừng diễn ra đã nhiều năm nay nhưng lực lượng chức năng dường như không ai biết. Thậm chí những người đân được giao rừng theo lịch sử vẫn vô tư chặt hạ cây do không được thông báo diện tích rừng sản xuất này đã được qui hoạch thành rừng phòng hộ từ hơn 10 năm nay.