Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 3 giờ qua, ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa to đến rất to như trạm Cam Chính (Quảng Trị) 75mm, Tà Long (Quảng Trị) 46mm, Cầu Truồi (Thừa Thiên Huế) 105mm, hồ chứa nước Khe Ngang 73mm, Tà Lương 77mm.

Cảnh báo: Trong 6-12 giờ tới, ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Quảng Trị: Hướng Hóa, Đăkrông; Thừa Thiên Huế: Phong Điền, Phú Lộc, Hương Thủy, Nam Đông, A Lưới.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ ở các huyện: Quảng Trị: Triệu Phong, Hải Lăng, TP. Đông Hà; Thừa Thiên Huế: Hương Trà, Phú Vang, Tp. Huế.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Còn về diễn biến lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bắc Phú Yên và Bắc Tây Nguyên, h

iện nay, lũ trên sông Kỳ Lộ (Phú Yên), sông Vệ (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh và đang xuống; sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Kôn (Bình Định), sông Bồ, sông Hương (Thừa Thiên Huế) đang dao động ở mức đỉnh; sông Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam), sông ĐắkBla (Kon Tum) đang lên.

Mực nước lúc 4 giờ ngày 20/11 trên các sông như sau:

- Sông Bồ tại Phú Ốc 4,05m, dưới BĐ3 0,45m;

- Sông Hương tại Kim Long 2,34m, trên BĐ2 0,34m;

- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 7,76m, dưới BĐ2 0,24m;

- Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 5,34m, trên BĐ2 0,34m;

- Sông Vệ tại trạm Sông Vệ 3,58m, ở mức BĐ2;

- Sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa 7,08m, ở mức BĐ2;

- Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng 9,13m, dưới BĐ3 0,37m.

Dự báo, trong 3-6 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt đỉnh ở mức 8,0m, ở mức BĐ2; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đạt đỉnh ở mức 5,5m, trên BĐ2 0,5m; sông Kôn tại Thạnh Hòa đạt đỉnh ở mức 7,2m; trên BĐ2 0,2m, sau xuống; sông Thu Bồn tiếp tục lên.

Trong 6-12 tiếp theo, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 2,3m, trên BĐ1 0,3m, sau xuống; sông Bồ, sông Hương dao động theo sự điều tiết của hồ thủy điện; các sông khác xuống dần. Mực nước trên các sông như sau:

- Sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,5m, trên BĐ2 0,5m;

- Sông Hương tại Kim Long ở mức 1,6m, dưới BĐ2 0,4m;

- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 7,7m, dưới BĐ2 0,3m;

- Sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống mức 6,7m, dưới BĐ2 0,3m;

- Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng xuống mức 7,5m, mức BĐ1;

- Các sông ở Quảng Trị, Quảng Ngãi, Kon Tum dao động ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Trị đến bắc Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên.

Hiện nay ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã đầy nước, lưu lượng về các hồ vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao mất an toàn đối với các hồ chứa ở khu vực này.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2./.