Quán triệt Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố để triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19

Theo đó, Nghị quyết 19 đề ra 5 quan điểm, 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 19 là nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn...

Quán triệt Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Về Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, mục tiêu đặt ra là xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng; phấn dấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân 2,5-3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động đạt bình quân từ 5,5%-6%; tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 5-6%; thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5-3 lần so với năm 2020…

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã thảo luận, đề ra phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 19 và Quyết định số 150 về Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu và nội dung của Nghị quyết số 19 để thể chế hóa, cụ thể hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các chương trình kinh tế - xã hội, các đề án chuyên ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở Nghị quyết số 19 và Chương trình hành động của Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện.