[Photo] Thành phố Thái Nguyên: Dấu ấn những công trình
Công trình Cầu Huống Thượng với tuổi thọ thiết kế 100 năm, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2021, dự kiến hoàn thành tháng 6/2023.
[Photo] Thành phố Thái Nguyên: Dấu ấn những công trình
Hội Nhà báo tỉnh đi thực tế tại công trình Cầu Huống Thượng.
[Photo] Thành phố Thái Nguyên: Dấu ấn những công trình
Cổng Tam Quan được xây bằng đá ong và một số loại đá khác, thượng tầng dựng bằng gỗ, lợp mái ngói, phỏng theo kiến trúc truyền thống Việt Nam xưa.
[Photo] Thành phố Thái Nguyên: Dấu ấn những công trình
[Photo] Thành phố Thái Nguyên: Dấu ấn những công trình
Nút giao giữa đường Việt Bắc và đường Phố Hương.
[Photo] Thành phố Thái Nguyên: Dấu ấn những công trình
[Photo] Thành phố Thái Nguyên: Dấu ấn những công trình
Công trình hầm chui với chiều dài toàn tuyến 495m, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và tạo cảnh quan hiện đại, đồng bộ.
[Photo] Thành phố Thái Nguyên: Dấu ấn những công trình
[Photo] Thành phố Thái Nguyên: Dấu ấn những công trình
[Photo] Thành phố Thái Nguyên: Dấu ấn những công trình
Toàn cảnh Cầu Bến Tượng - TP Thái Nguyên.