[Photo] Thái Nguyên công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên bao gồm toàn bộ tỉnh Thái Nguyên, với tổng diện tích tự nhiên là 352.196 ha, với 9 đơn vị hành chính gồm: 3 thành phố (Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên) và 6 huyện (Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Bình).

[Photo] Thái Nguyên công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Các đại biểu tham dự hội nghị,

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện, trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền Bắc.

[Photo] Thái Nguyên công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Mô hình quy hoạch Khu đô thị mới, Phố đi bộ trung tâm TP.Thái Nguyên.

Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

[Photo] Thái Nguyên công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao; trung tâm giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe; trung tâm du lịch; trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ; xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành một trong những cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định: Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của Quy hoạch tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, trong suốt quá trình lập, thẩm định và trình duyệt quy hoạch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan chuyên môn thường xuyên báo cáo, xin ý kiến Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh và các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học để tổ chức triển khai đảm bảo theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau Hội nghị công bố, các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh bằng nhiều hình thức, tiếp tục đẩy mạnh phổ biến các nội dung cốt lõi, cơ bản của Quy hoạch tỉnh sâu rộng tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt Quy hoạch.

[Photo] Thái Nguyên công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Tầm nhìn phát triển đến năm 2050, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn để trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, xanh, thông minh, có bản sắc rõ ràng; là một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước; nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng.

[Photo] Thái Nguyên công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Tại Hội nghị, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trao Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 cho tỉnh Thái Nguyên.

[Photo] Thái Nguyên công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 cho tỉnh Thái Nguyên.
[Photo] Thái Nguyên công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Các đại biểu tham quan khu vực giới thiệu về các mục tiêu Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên.

Một số mục tiêu cụ thể: Về kinh tế tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt khoảng 8% đến 8,5%/năm; Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 60%; GRDP bình quân/người đạt khoảng 8.900 USD (giá hiện hành). Về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 1,52 triệu người. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 48,5%, đến năm 2030; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%…

[Photo] Thái Nguyên công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 48,5%, đến năm 2030.

Trong Quyết định phê duyệt quy hoạch nêu 9 nhóm giải pháp chủ yếu, gồm: Về huy động vồn đầu tư; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về chuyển đổi số; giải pháp về phát triển nguồn lực đất đai; nhóm giải pháp về khoa học và công nghệ; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển; nhóm giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị, nông thôn; thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch. Với việc Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là căn cứ để tỉnh triển khai lập các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật có liên quan.

[Photo] Thái Nguyên công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Thái Nguyên là tỉnh có tiềm năng phát triển về lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm trà nổi tiếng

Có thể khẳng định, quy hoạch tỉnh sẽ là cơ sở quan trọng, là kim chỉ nam để các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh.