Đây là năm thứ 18 liên tiếp VCCI công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi,thuận lợi của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Điều tra PCI 2022 cho thấy nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền các tỉnh, thành phố trong năm đầu tiên phục hội sau đại dịch Covid-19. Doanh nghiệp có những trải nghiệm tích cực về thay đổi trong cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và giảm thiểu chi phí không chính thức của chính quyền các địa phương tại Việt Nam.

[Photo] Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số xanh cấp tỉnh
[Photo] Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số xanh cấp tỉnh

Lễ công bố Báo cáo thường niên Chỉ số PCI năm 2022 diễn ra tại Hà Nội
[Photo] Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số xanh cấp tỉnh
Quảng Ninh tiếp tục là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng với 72,95 điểm.
[Photo] Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số xanh cấp tỉnh
[Photo] Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số xanh cấp tỉnh
Thái Nguyên xếp vị trí thứ 25 trên bảng xếp hạng PCI, nằm trong nhóm 30 địa phương có chất lượng tốt nhất của cả nước.
[Photo] Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số xanh cấp tỉnh

Bên cạnh bảng xếp hạng năng lực cạnh cạnh tranh của các tỉnh, thành phố, báo cáo PCI 2022 còn đánh giá các chuyển động của môi trường kinh doanh dưới góc nhìn của các doanh nghiệp FDI. Theo đó, Thái Nguyên là 1 trong 3 địa phương có triển vọng kinh doanh FDI dẫn đầu cả nước, với sự lạc quan về chất lượng nguồn nhân lực và hệ thống cơ sở hạ tầng.

[Photo] Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số xanh cấp tỉnh
[Photo] Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số xanh cấp tỉnh
Các đại biểu tham dự Lễ công bố Báo cáo thường niên Chỉ số PCI năm 2022.
[Photo] Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số xanh cấp tỉnh
VCCI giới thiệu và công bố chỉ số xanh cấp tỉnh

Đây cũng là lần tiên VCCI giới thiệu và công bố chỉ số xanh cấp tỉnh. Với tổng điểm 16,05, Thái Nguyên xếp thức 11/63 tỉnh, thành phố. Đây là bộ chỉ số đánh giá dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện của môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương; đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn môi trường tối thiểu; thúc đẩy thực hành xanh; và chính sách dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường./.