[Photo] Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện đầu tiên tại Thái Nguyên
Thị xã Phổ Yên là 1 trong 3 đơn vị được UBND tỉnh chọn để đầu tư thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh IOC trong giai đoạn 2021-2025.
[Photo] Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện đầu tiên tại Thái Nguyên
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
[Photo] Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện đầu tiên tại Thái Nguyên
Các đại biểu tham dự hội nghị.
[Photo] Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện đầu tiên tại Thái Nguyên
Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên phát biểu tại hội nghị.
[Photo] Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện đầu tiên tại Thái Nguyên
Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút, chính thức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) thị xã Phổ Yên.
[Photo] Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện đầu tiên tại Thái Nguyên
Trung tâm Điều hành thông minh IOC thị xã Phổ Yên do VNPT Thái Nguyên phối hợp xây dựng với 12 lĩnh vực.
[Photo] Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện đầu tiên tại Thái Nguyên
Hệ thống điều hành có khả năng giám sát và quản lý từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình huống; từ đó, cung cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá toàn diện về các hoạt động diễn ra trên địa bàn.
[Photo] Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện đầu tiên tại Thái Nguyên
Đặc biệt, công nghệ được áp dụng trong hệ thống sẽ cho phép thực hiện phân tích dữ liệu lớn để đưa ra các cảnh báo, hỗ trợ công tác ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, điều hành của các cấp chính quyền....
[Photo] Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện đầu tiên tại Thái Nguyên

Việc đưa vào vận hành IOC thị xã Phổ Yên góp phần hiện đại hóa công tác quản lý hành chính công; thúc đẩy chuyển đổi số cũng như xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền thông minh.