Những hình ảnh hành trình về nguồn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An:

[Photo] Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác tại Nghệ An
Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.
[Photo] Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác tại Nghệ An
[Photo] Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác tại Nghệ An
Dâng hương tưởng nhớ Người.
[Photo] Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác tại Nghệ An
Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
[Photo] Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác tại Nghệ An
Tặng giấy khen cho cá nhân có thành tích.
[Photo] Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác tại Nghệ An
[Photo] Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác tại Nghệ An
[Photo] Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác tại Nghệ An
[Photo] Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác tại Nghệ An
[Photo] Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác tại Nghệ An
[Photo] Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác tại Nghệ An
Đoàn đại biểu tham quan các khu trưng bày trong khuôn viên di tích.
[Photo] Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác tại Nghệ An
[Photo] Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác tại Nghệ An
Nhà trưng bày di ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
[Photo] Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác tại Nghệ An
Đoàn công tác dâng hương tri ân các liệt sỹ Thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.