Facebook Zalo youtube Tiktok

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho quốc phòng toàn dân

Chính trị
Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là một nội dung quan trọng trong củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND). Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho QPTD, ANND, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
aa

Nhằm triển khai hiệu quả Luật GDQPAN trong hệ thống giáo dục quốc dân, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức tập huấn, thi giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý GDQPAN giỏi các sở GD-ĐT, các trường trung cấp, cao đẳng, các cơ sở giáo dục đại học về công tác GDQPAN.

phat trien nguon nhan luc chat luong cao cho quoc phong toan dan

Sinh viên luyện tập bắn súng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 1. Ảnh: Duy Hồng.

Hệ thống trung tâm GDQPAN cho sinh viên đang hoạt động đã dần đi vào nền nếp, chất lượng, từng bước được nâng cao, các cơ sở giáo dục đã có giáo viên giảng dạy môn học GDQPAN để bảo đảm chất lượng ban đầu của môn học. Đội ngũ giáo viên khối THPT, trung cấp cơ bản được biên chế giáo viên chuyên trách GDQPAN. Qua kiểm tra, đánh giá của cơ quan chuyên môn và qua các đợt tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán GDQPAN toàn quốc hàng năm, hơn 90% học sinh, sinh viên được học tập môn học GDQPAN theo chương trình, nội dung GDQPAN, nhận thức được mục đích, yêu cầu của môn học, đáp ứng được yêu cầu đề ra trong tình hình mới.

Thực tế sau 9 năm thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị, và 3 năm triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW và thực hiện Luật GDQPAN, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ chưa bảo đảm thời gian kế hoạch. Thực hiện đề án phát triển trung tâm GDQPAN, đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN còn chậm tiến độ. Nhiều cơ sở giáo dục chưa có hoặc còn thiếu giáo viên chuyên trách theo quy định, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy còn thiếu, chất lượng môn học GDQPAN của học sinh, sinh viên còn nhiều hạn chế. Hệ thống tổ chức quản lý, phương pháp tổ chức triển khai dạy và học còn mang nặng tư duy cũ, lạc hậu, thậm chí còn biểu hiện đối phó, chưa hiệu quả. Học sinh, sinh viên học GDQPAN còn phải đóng học phí...

GDQPAN có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Để thực hiện tốt đổi mới toàn diện GDQPAN cho học sinh, sinh viên theo Nghị quyết 29-NQ/TW và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, Bộ GD-ĐT xác định tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về GDQPAN trong hệ thống giáo dục quốc dân trong tình hình mới. Theo đó, công tác GDQPAN trước hết phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các ban, ngành, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, kết hợp giáo dục thường xuyên với giáo dục tập trung, có trọng tâm, trọng điểm để nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức QPAN, bảo đảm nguồn nhân lực có chất lượng cho quốc phòng, qua đó kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường QPAN, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Bộ GD-ĐT tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo quy định của Luật GDQPAN, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý GDQPAN.

Đồng thời, đổi mới chương trình, nội dung theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật GDQPAN để xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Biên soạn và phát hành sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu GDQPAN. Tích cực đổi mới, nâng cao trình độ thực hành kỹ năng quân sự cho đội ngũ giáo viên GDQPAN theo hướng chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo làm công tác GDQPAN. Xây dựng các đề án thực hiện Luật GDQPAN, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục trình Chính phủ phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Trung tâm GDQPAN Tây Bắc theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 30-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tích cực đổi mới GDQPAN theo chuyên ngành học sinh, sinh viên theo học, tạo điều kiện hướng nghiệp quân sự, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo nguồn thường trực cho nguồn lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường nghiên cứu khoa học trong các cơ quan quản lý các cơ sở đào tạo và học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức về QPAN, kỹ năng quân sự phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN cho học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt và phù hợp. Phát huy thế mạnh của hệ thống thông tin truyền thông; kết hợp, lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động. Kết hợp giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục tập trung, nhất là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác GDQPAN trong tình hình mới.

GDQPAN luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt coi trọng thông qua hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đã chủ động phối hợp với bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai toàn diện, chất lượng GDQPAN trong hệ thống giáo dục quốc dân. Qua đó, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, truyền thống bảo vệ Tổ quốc của dân tộc, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, nếp sống chính quy, kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết. Đây là điều kiện tốt để mỗi học sinh, sinh viên hình thành nhân cách, tư duy nhận thức về QPAN, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho học sinh, sinh viên./.

Theo QĐND

Tin mới hơn

Các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới

Trong suy nghĩ của các chính trị gia thế giới, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đậm nét bởi sự giản dị, khiêm tốn, nhân cách cao đẹp và khả năng lãnh đạo sáng suốt.
Các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.
Các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Vào lúc 13h35 chiều 12/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến Sân bay quốc tế Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12 - 13/7 theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.
Các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi)

Sáng 28/6, với 462/470 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 95,06% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tin bài khác

23 giờ Tổng thống Putin ở Hà Nội

23 giờ Tổng thống Putin ở Hà Nội

Tổng thống Vladimir Putin có gần một ngày thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam với chương trình làm việc dày đặc.
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin thống nhất hàng loạt vấn đề quan trọng

Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin thống nhất hàng loạt vấn đề quan trọng

Sau cuộc hội đàm trưa 20/6, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin đã chủ trì cuộc họp báo chung, thống nhất hàng loạt vấn đề quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương

Ngày 11/6, Đảng uỷ Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an

Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an

Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thượng tướng Lương Tam Quang được bầu làm Bộ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng Lương Tam Quang được bầu làm Bộ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an vừa chính thức được Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, tổ chức và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang ...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Từ năm 2009 đến 2023, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự 3 lần được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ...
Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Sáng 17/7, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ...
"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, dưới sự ...
[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Nhằm hoàn thiện không gian cây xanh, cảnh quan, tạo nét mỹ quan đô thị, TP Thái Nguyên quyết định đầu tư 200 tỷ đồng triển khai thực hiện Dự án xây dựng cảnh quan ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Vừa qua, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận các ca bệnh bạch hầu do tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bạch hầu đã tử vong ở tỉnh Nghệ An. Đây ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc