Xin chờ trong giây lát...

Phát huy vai trò của các tổ chức hội trong Chương trình OCOP

28/11/2020 21:31
Ngày 27/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm.