Ngành Thuế Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao năm 2021 - đã psts 22.7
Toàn cảnh hội nghị.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, loại trừ thu tiền sử dụng đất, ngành thuế tỉnh Thái Nguyên thu đạt gần 5.100 tỷ đồng, bằng 62% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, 51% dự toán tỉnh giao và bằng 102% so với cùng kỳ. Trong đó, 1 số khoản thu đạt cao như: thu từ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân và thu tiền sử đụng đất…

Bên cạnh đó, ngành thuế đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý được Cục Thuế Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: thời gian tới, ngành thuế Thái Nguyên tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác quản lý các nguồn thu, đặc biệt là đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; đảm bảo thu đúng, thu đủ; tích cực đôn đốc giải quyết các khoản thuế tồn đọng và tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19... góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại hội nghị, 1 cá nhân đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2019; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm đã được khen thưởng./.