Khảo sát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường liên kết
Dự án tuyến đường liên kết các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc trên địa bàn thành phố Phổ Yên

Dự án có 33,3km đi qua 8 xã, phường của thành phố Phổ Yên, thu hồi khoảng 167ha đất, ảnh hưởng đến khoảng 2.500 hộ gia đình. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố, đến nay 6/8 xã, phường đã giải phóng xong mặt bằng và phấn đấu xong toàn bộ vào trung tuần tháng 6 tới.

Đoàn khảo sát đã đi kiểm tra thực địa tại các xã Thành Công, Phúc Thuận và Vạn Phái để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân bị thu hồi đất. Qua khảo sát cho thấy một số hộ dân còn băn khoăn do giá bồi thường đất còn thấp, trong khi giá đất tái định cư lại cao; còn đại bộ phận người dân cơ bản đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án./.