Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023 diễn ra từ ngày 10-17/4 với trên 20.000 chỉ tiêu tuyển dụng lao động và học nghề đến từ 150 lượt đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên cả nước. Tham gia sự kiện này, người lao động có thể tiếp nhận thông tin về thị trường lao động 1 cách trực tiếp tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và trực tuyến tại điểm cầu các tỉnh phía Bắc.

Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu Khai mạc Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu Khai mạc Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Đồng chí Lê Quang Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái); đồng chí Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục việc làm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Đại diện các Sở, ban ngành, các địa phương, đơn vị tuyển dụng.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Đồng chí Lê Quang Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Người lao động tham dự sự kiện.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Chính thức Khai mạc Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Lễ ký kết và trao biên bản ghi nhớ về tuyển sinh đào tạo.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Lễ bàn giao người lao động, học sinh cho doanh nghiệp và sơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm diễn ra sôi nổi tại các điểm tư vấn.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm diễn ra sôi nổi tại các điểm tư vấn.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm diễn ra sôi nổi tại các điểm tư vấn.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm diễn ra sôi nổi tại các điểm tư vấn.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm diễn ra sôi nổi tại các điểm tư vấn.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Các đồng chí lãnh đạo tham quan Sàn giao dịch việc làm trực tuyến; hỏi thăm động viên người lao động.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Các đồng chí lãnh đạo tham quan Sàn giao dịch việc làm trực tuyến; hỏi thăm động viên người lao động.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Đông đảo người lao động tham dự phiên giao dịch việc làm trực tuyến.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Đông đảo người lao động tham dự phiên giao dịch việc làm trực tuyến.
Khai mạc Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023
Đông đảo người lao động tham dự phiên giao dịch việc làm trực tuyến.

“Tuần cao điểm kết nối Cung - Cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023” là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người lao động về lĩnh vực lao động - việc làm và đào tạo nghề; cung cấp đầy đủ, chính xác về thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội để các Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường quảng bá hình ảnh, thông tin về nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh./.