Họp Ban Chỉ đạo tổ chức các kỳ thi năm 2024
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi phát biểu kết luận hội nghị

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 29/6/2024. Theo đó, toàn tỉnh có trên 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 800 thí sinh so với năm 2023. Ngoài 13.200 học sinh THPT, kỳ thi năm nay sẽ có trên 3.800 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các ngành, địa phương, chuẩn bị 32 điểm thi với trên 730 phòng thi; Huy động gần 3.000 cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra từ ngày 5-7/6/2024. Toàn tỉnh dự kiến có trên 18.000 thí sinh dự thi ở 32 điểm thi, trong đó bao gồm điểm thi ở các trường THPT và THCS. Hiện nay, các nhà trường đang tiếp tục hoàn thành việc đăng ký dự thi, rà soát hồ sơ đăng ký dự thi của học sinh. Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường xây dựng các phương án cụ thể hỗ trợ học sinh tham gia kỳ thi.

Để chuẩn bị điều kiện tổ chức các kỳ thi, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi tỉnh Thái Nguyên đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành, địa phương sẵn sàng các phương án thi trong các tình huống cụ thể; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ các kỳ thi; tổ chức in, sao đề thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực. Sở Y tế; Công an tỉnh có phương án đảm bảo an ninh an toàn cho các hội đồng thi./.