hoi thao dong chi truong chinh nha lanh dao kiet xuat cua dang nguoi con uu tu cua que huong nam dinh
Đồng chí Trường Chinh trao đổi với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao Động Việt Nam, Hà Nội tháng 9-1960. (Ảnh tư liệu)

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo hội thảo.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự hội thảo, có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo tỉnh Nam Định; đại diện gia đình và quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh.

Tổng Bí thư Trường Chinh là nhà chính trị, nhà chiến lược xuất sắc trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có những cống hiến quan trọng trong việc xác định đường lối chính trị của Đảng ta trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Trường Chinh đã đi vào lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, đặc biệt gắn với những sự kiện trọng đại, những bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư đã để lại dấu ấn sâu đậm trong những giai đoạn lịch sử nhất định của dân tộc.

45 bản tham luận và ý kiến tham gia hội thảo với nhiều cách tiếp cận khoa học và thực tiễn đã tập trung đi sâu, phân tích làm rõ các chủ đề: Trường Chinh - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nhà chiến lược, nhà tổ chức tài năng; Trường Chinh - Nhà văn hóa lớn; tấm gương đạo đức trong sáng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con ưu tú của quê hương Nam Định.

Hội thảo thống nhất khẳng định, đồng chí Trường Chinh đã đi xa nhưng cuộc đời cao đẹp của đồng chí vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và trong lòng nhân dân ta.