Hỗ trợ sản xuất để thoát nghèo bền vững
Chị Tô Thị Liên, Xóm Thác Vạng, xã An Khánh, huyện Đại Từ nhận được sự hỗ trợ từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

Bà Dương Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên khẳng định: "Nhận được hướng dẫn cũng như kế hoạch của UBND huyện thì UBND xã cũng đã triển khai, thành lập Ban Quản lý, Ban Giám sát và Ban Phát triển thực hiện triển khai văn bản tới các xóm, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để người dân nắm được, đồng thời chúng tôi cũng chỉ đạo các xóm, tổ chức họp dân để lựa chọn đối tượng cho đúng đối tượng tham gia dự án".

Qua rà soát, đánh giá và lựa chọn dựa trên tổng số 60 hộ đăng ký, xã An Khánh đã tiến hành hỗ trợ gần 100 tấn phân hữu cơ vi sinh và NPK thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng của Tiểu dự án 1, thuộc Dự án 3 cho 59 hộ trồng chè VietGap trên địa bàn. Chị Tô Thị Liên, xóm Thác Vạng rất phấn khởi khi nhận được sự hỗ trợ từ Dự án. Chị mong muốn, các loại phân bón này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho hơn 3 sào chè của gia đình.

Chị Tô Thị Liên, xóm Thác Vạng, xã An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên cho biết: "Gia đình cũng đã tập trung chăm sóc vườn chè của mình nhưng chưa đạt hiệu quả cao, hiện nay được nhận hỗ trợ 85 kg phân, tôi mong muốn chi phí sẽ thấp hơn để tăng năng suất".

Dự án Hỗ trợ phân bón cho sản xuất, thâm canh chè theo tiêu chuẩn VietGap, nâng cao chất lượng sản phẩm trà trên địa bàn xã An Khánh được thực hiện với tổng kinh phí trên 428 triệu đồng trong đó, nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo hỗ trợ 221 triệu đồng, còn lại là đối ứng của Tổ hợp tác cộng đồng. Bên cạnh việc tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trước khi cấp phát phân bón cho các hộ, cán bộ xã đã bám sát địa bàn, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng đúng cách đối với các loại phân bón và chăm sóc đúng khung thời vụ, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây chè.

Hỗ trợ sản xuất để thoát nghèo bền vững
xã An Khánh, huyện Đại Từ đang tích cực triển khai chính sách đến với người dân nhằm phát huy tối đa hiệu quả Dự án, tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Cán bộ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Đại Từ, Thái Nguyên cho biết thêm: "Hiện nay đang là thời điểm vụ chè đông, chúng tôi chủ yếu hướng dẫn các hộ bón phân ngay cho chè, tưới tiêu hợp lý, còn một số hộ chưa có đủ điều kiện để chăm sóc chè đông thì có thể để lại phân được hỗ trợ đến cuối năm sẽ bón".

Bà Dương Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên nhấn mạnh tính hiệu quả của Dự án: "Dự án giúp cho người dân nâng cao trình độ, nhận thức, ý thức về sản xuất thâm canh chè cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế của hộ gia đình".

Dự án được triển khai sẽ nâng cao trình độ, nhận thức, ý thức của người dân trong phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm cho các hộ nghèo. Bên cạnh đó, việc ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất không chỉ góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà còn nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cho sản phẩm trà, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững cho địa phương./.