Gần 70 hội viên tham gia lớp tập huấn ảnh báo chí
Tập huấn nghiệp vụ ảnh báo chí.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế trên một số tác phẩm ảnh trên các ấn phẩm Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh, Báo Thái Nguyên… Đồng thời, các học viên được trang bị thêm nhiều kiến thức trong chụp ảnh và biên tập ảnh./.