Đẩy nhanh tiến độ các dự án ngoài ngân sách tại thành phố Thái Nguyên
Toàn cảnh buổi giám sát.

Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 12 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó 1 dự án đã hoàn thành; 4 dự án đang thực hiện đúng tiến độ; 1 dự án chậm tiến độ; 1 dự án đấu giá 2 lần không thành công; và 5 dự án khác đang tiến hành lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các dự án còn gặp một số vướng mắc như: Dự án liên quan đến đất lúa phải chờ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; việc bố trí quỹ đất tái định cư; năng lực của một số nhà đầu tư còn hạn chế…

Đoàn giám sát đề nghị thành phố Thái Nguyên cần thực hiện rà soát, làm rõ các khó khăn của từng dự án; đồng thời, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ đã đề ra./.