Giám sát về chuyển đổi số tại sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đối với các đề xuất kiến nghị của Sở cần được cụ thể hóa để tỉnh có nghiên cứu, sắp xếp

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp phục vụ giải quyết 83/83 bộ thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý, thanh toán trực tuyến và trả kết quả 100% thủ tục hành chính. Hỗ trợ mở gần 16.000 gian hàng với gần 2.000 sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch và website quảng bá cho trên 100 doanh nghiệp, hợp tác xã. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, ngành vẫn có khó khăn do thiếu nguồn lực và chuyên môn; hạ tầng công nghệ còn hạn chế và chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu sở đánh giá cụ thể về lĩnh vực kinh tế số, mức độ tăng trưởng trong lĩnh vực này; Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ ngành; Tích cực tuyên truyền về chủ trương chuyển đổi số của tỉnh cho các hộ nông dân, hợp tác xã và các doanh nghiệp./.