Đánh giá tiến độ xây dựng huyện Đại Từ thực hiện Nghị quyết số 05
Hội nghị BCĐ thực hiện Nghị quyết số 05 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng huyện Đại Từ

Theo báo cáo tiến độ của UBND huyện Đại Từ, đến nay, huyện đã đạt 4/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới, các tiêu chí còn lại huyện phấn đấu hoàn thành trong năm 2022 và năm 2023. Về xây dựng huyện Đại Từ cơ bản đặt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện đã đạt 02/05 tiêu chí cơ bản của thị xã; 16 xã, thị trấn đã đạt từ 8 - 17 tiêu chí của phường.

Tại buổi làm việc, các đơn vị liên qua đã thảo luận, trao đổi, làm rõ đối với 16 kiến nghị về các nhóm lĩnh vực thuộc về hạ tầng giao thông; bố trí vốn cho các dự án đủ điều kiện khởi công trong thời gian tới; vấn đề hạ tầng thông tin, truyền thông; đầu tư tôn tạo khu di tích 27/7...

Trên cơ sở các ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Đại Từ chủ động hơn trong việc phối hợp với các sở, ngành rà soát lại các nội dung công việc đã thực hiện, đề xuất giải pháp với những vấn đề đang tồn tại, vướng mắc; tận dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương, địa phương, đề xuất kịp thời các cơ chế hỗ trợ…

Đối với các kiến nghị về vốn, UBND nhất trí về chủ trương, giao các ngành chức năng cân đối nguồn lực để hỗ trợ; giao Sở Giao thông vận tải tham mưu, đề xuất bố trí vốn cho 1 số dự án hạ tầng giao thông; nhất trí đề xuất để huyện được vay nguồn vốn từ Quỹ phát triển đất để GPMB và đầu tư hạ tầng một số dự án khu dân cư, khu đô thị; về hỗ trợ xi măng cho chương trình xây dựng Nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu cho huyện ứng trước để thực hiện. Huyện cần tính toán, đánh giá đúng thực tế đối với các tiêu chí để xây dựng phương án, lộ trình hợp lý, đảm bảo đủ điều kiện, nguồn lực thực hiện.