Đảng ủy quân sự tỉnh Thái Nguyên ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quý IV/2020 (PS CTTS NGAY 26/9)
Toàn cảnh hội nghị

Trong quý 3/2020, Đảng ủy quân sự tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của TW và địa phương; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; Thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương; Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Đảng ủy quân sự tỉnh Thái Nguyên ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quý IV/2020 (PS CTTS NGAY 26/9)
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2020.

Định hướng về những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị: Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu; Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Đẩy mạnh thực hiện công tác thi đua khen thưởng; Quan tâm công tác hậu cần - kỹ thuật góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh./.