Công ty Điện lực Thái Nguyên đóng điện Trạm biến áp Yên Bình 8
Công ty Điện lực Thái Nguyên đóng điện Trạm Yên Bình 8 tại phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên.

Công trình đường dây và TBA Yên Bình 8 được triển khai thi công từ tháng 3/2023 do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và Công ty Điện lực Thái Nguyên trực tiếp quản lý điều hành với tổng mức đầu tư trên 151 tỷ đồng. Với quy mô xây dựng mới đường dây 110kV mạch kép có chiều dài 1,62km; TBA 110kV quy mô 3 máy biến áp, công suất 3x63MVA( hiện tại lắp đặt 2 máy biến áp); trang thiết bị hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa; hệ thống camera giám sát, phòng cháy, chữa cháy tự động, bảo đảm TBA 110kV đưa vào vận hành theo chế độ điều khiển từ xa. Việc đóng điện thành công đường dây và TBA 110kV Yên Bình 8 nhanh hơn tiến độ đã đề ra, đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng có ý nghĩa rất quan trọng, đảm bảo cung cấp điện theo đúng cam kết của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc với UBND tỉnh Thái Nguyên về thu hút đầu tư công nghệ cao; tăng cường liên kết lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn thành phố Phổ Yên và các khu vực lân cận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng./.