Theo đó, trong tháng 5, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự nỗ lực của toàn quân, công tác hậu cần quân đội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Mặc dù còn không ít khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh, biến động giá cả thị trường… nhưng ngành hậu cần đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ QS, QP, tình hình kinh tế-xã hội đất nước, chủ động tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác hậu cần, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần đều hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, chất lượng nâng lên; đời sống bộ đội được giữ vững và có mặt cải thiện.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc những chỉ thị, nghị quyết của trên bảo đảm công tác hậu cần cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, sản xuất; phòng say nắng, say nóng cho bộ đội. Tiếp tục mua sắm trang bị vận tải, đóng mới phương tiện thủy, kiểm tra chất lượng xây dựng, nghiệm thu các công trình; thực hiện nhiệm vụ vận tải...