Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2289 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm Ông Phạm Quang Anh, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên từ ngày 01/10/2023, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Trao Quyết định và chúc mừng tân Giám đốc Sở Giao thông vận tải, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, Giao thông vận tải là ngành có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, theo đó, với cương vị người đứng đầu ngành, tân Giám đốc Sở Giao thông vận tải cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm cá nhân cùng với tập thể, đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiên tốt việc kiện toàn lại tổ chức bộ máy tổ chức của đơn vị, đồng thời cùng với tập thể tập trung tham mưu cho tỉnh đúng công việc, nhanh chóng và kịp thời đ đúng pháp luật./.