Chuyển biến tích cực trong cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn
Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Trong đó có hơn 10 người điểu khiển phương tiện là xe ô tô, còn lại là xe máy, ra quyết định xử phạt hàng trăm triệu đồng. So sánh với ngày đầu ra quân cho thấy, số lượng lái xe bị phát hiện, lập biên bản về hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã giảm sâu rõ rệt. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề tiếp tục được cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc hiệu quả, thông qua đó đã có tác dụng tích cực, răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.