benh vien quan y 354 to chuc hoi thi kiem soat nhiem khuan benh vien

Phần chào hỏi của một đội tham gia hội thi.

Tham gia Hội thi có 4 đội tuyển đến các phòng, khoa, ban trong bệnh viện là: Khối cơ quan, khối nội, khối ngoại và khối cận lâm sàng.

Các đội sẽ trải qua 4 phần thi gồm: phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức, phần thi thực hành, phần thi hùng biện. Nội dung thi tập trung tìm hiểu và tuyên truyền công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.