Cụm thi đua số 2 gồm liên hiệp các tổ chức hữu nghị 11 tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Hoà Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái. Năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cụm thi đua số 2 đã tập trung triển khai đường lối, chính sách, văn bản chỉ đạo liên quan đến đối ngoại nhân dân của liên hiệp Hữu nghị Trung ương; Công tác đối ngoại được chú trọng; Tích cực vận động kiều bào hướng về quê hương, đầu tư phát triển kinh tế; tổ chức nhiều hoạt động cho bạn bè quốc tế nhân các ngày lễ lớn...

Cụm thi đua số 2 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
Cụm thi đua số 2 đã nhận được nhiều bằng khen vì những thành tích, đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân

Năm 2023, cụm thi đua số 2 sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Tiếp tục triển khai công tác hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ giai đoạn 2019-2025 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; tích cực phát triển các tổ chức thành viên.