Thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến khách hàng
Theo lộ trình đến năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối tháng đối với tất cả khách hàng kể từ tháng 9 năm 2023.

Theo lộ trình đến năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối tháng đối với tất cả khách hàng kể từ tháng 9 năm 2023. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ sẽ giúp khách hàng thuận tiện giám sát điện năng tiêu thụ. Bên cạnh đó, ngành điện đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc hạch toán doanh thu phù hợp với chi phí. Đối với các khách hàng mua điện cho mục đích sinh hoạt sẽ áp dụng theo giá điện bậc thang.

Ông Ninh Vân Phong, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết: "Sau khi nhận được kế hoạch của Tổng Công ty, chúng tôi thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, chúng tôi phổ biến và huấn luyện cho toàn thể nhân viên. Chúng tôi đã báo cáo gửi UBND tỉnh cũng như các huyện để mong muốn nhận được sự chỉ đạo cũng như phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện".

Thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến khách hàng
Kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ được thực hiện theo từng khu vực, nhóm khách hàng, hạ tầng kỹ thuật…

Kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ được thực hiện theo từng khu vực, nhóm khách hàng, hạ tầng kỹ thuật… Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, hoá đơn tiền điện sẽ được ghi nhận, tính toán theo số ngày sử dụng thực tế của khách hàng.

Ông Dương Thủy Bình, Giám đốc Điện lực TP Thái Nguyên cho hay: "Thực hiện chỉ đạo của ngành điện cũng như Công ty Điện lực Thái Nguyên về việc thay đổi ghi chỉ số công tơ các trạm biến áp công cộng, chúng tôi đã triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi tiến hành đầy đủ các bước, báo cáo chính quyền địa phương đến tổ dân phố, khách hàng sử dụng điện; nhận được sự đồng thuận của chính quyền địa phương cũng như khách hàng sử dụng điện".

Việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ sẽ giúp ngành điện nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch thực hiện hạch toán doanh thu tiền điện phát sinh đúng, đủ theo từng tháng; đáp ứng lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng./.