Phiên họp thứ 23 UBND tỉnh: Thảo luận, cho ý kiến vào 36 báo cáo, tờ trình
Phiên thứ 23 UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo dự thảo báo cáo tại Phiên họp, tình hình kinh tế - xã hội quý II/2023 trên địa bàn diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn ước đạt 5,17% so với cùng kỳ (kế hoạch là 8%); giá trị sản xuất công nghiệp đạt 405 nghìn tỷ đồng, bằng 39,6% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 14,07 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ, bằng 40,44% kế hoạch năm; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 8.200 tỷ đồng, bằng 41,4% năm dự toán tỉnh giao; giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, bằng 51,2% kế hoạch năm.

Tại Phiên họp, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã có nhiều ý kiến đóng góp vào 36 báo cáo, tờ trình. Trong đó, tập trung nhiều vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng thời đề xuất một số giải pháp cần được quan tâm thực hiện trong thời gian tới, như: Sớm tháo gỡ về cơ chế chính sách cho một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản; tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước để sớm thực hiện đấu giá đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị, giúp tăng thu cho ngân sách Nhà nước; cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2025 đối với một số dự án do cấp huyện, xã làm chủ đầu tư; các huyện, thành phố khẩn trương trình kế hoạch sử dụng đất của địa phương mình để tỉnh xem xét, thông qua, tạo cơ sở để thu hút các nguồn lực đầu tư.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đối với kế hoạch sử dụng đất của các địa phương, yêu cầu chậm nhất trước ngày 30-7-2023, tất cả các huyện, thành đều phải hoàn thành, nộp về tỉnh. Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của từng số liệu và thời gian thực hiện. Về một số nội dung dự kiến sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh chưa được cho ý kiến tại Phiên họp này, các sở, ngành được giao nhiệm vụ tham mưu cần khẩn trương hoàn thiện để trung tuần tháng 6, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức phiên họp xem xét, cho ý kiến.