[Infographic] Tuyển sinh đại học năm 2023: Những mốc thời gian quan trọng  thí sinh cần lưu ý