[Infographic] Những trường hợp được miễn lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú từ ngày 5/2