[Infographic] Mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong các cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực thông tin - truyền thông