Đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng
Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên với gần 100 hội viên đã tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng

21 đơn vị trong tổng số gần 100 đơn vị là hội viên của Hội bảo vệ người tiêu dùng Thái Nguyên ký cam kết với Hội trong thực hiện chương trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa chất lượng, đảm bảo an toàn là một trong những nội dung trong tâm được khuyến khích trong thời gian qua.

Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ người tiêu dùng Thái Nguyên cho biết: "Mục tiêu của Hội với phương châm vừa xây vừa chống từ đó tạo điều kiện để vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhà sản xuất xây dựng một thị trường lành mạnh để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng."

Thành lập từ năm 2012, đến nay sau 2 nhiệm kỳ hoạt động, Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên với gần 100 hội viên đã tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng; phối hợp với lực lượng chức năng thanh, kiểm tra các đơn vị sản xuất, kinh doanh; tiếp nhận và tham gia giải quyết các kiến nghị của người tiêu dùng liên quan đến hàng giả, kém chất lượng... Qua đó đã khẳng định được vai trò là cầu nối giữa người tiêu dùng với cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, góp phần vào việc khuyến khích người tiêu dùng hưởng ứng cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bà Hoàng Thị Tân, Giám đốc HTX Tâm Trà Thái, TP Thái Nguyên cho biết: "Tham gia công tác hội tôi được tập huấn, tuyên truyền để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đặc biệt cam kết sản xuất ra những sản phẩm uy tín, chất lượng khi đưa ra thị trường."

Đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng
Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ người tiêu dùng được thông qua tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII

Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ người tiêu dùng được thông qua tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII là bước ngoặt lớn về xã hội hóa công tác bảo vệ người tiêu dùng. Bên cạnh đó, sự có mặt của Hội bảo vệ người tiêu dùng từ cấp tỉnh đến cấp Trung ương cũng là một trong những thành phần quan trọng, góp phần để người tiêu dùng được bảo vệ về mặt quyền lợi trước thực trạng quyền và lợi ích của người tiêu dùng bị xâm phạm đang diễn ra khá phổ biến hiện nay./.