Đại Từ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2023
Tại buổi bế mạc, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong diễn tập năm 2023

Diễn ra trong hai ngày 19 và 20/9, nội dung diễn tập được chia làm 03 giai đoạn. Giai đoạn I: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Giai đoạn II: tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn III: thực hành tác chiến phòng thủ với đề mục “ Đại đội bộ binh vận động tập kích địch lâm thời phòng ngự”.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, huyện Đại Từ đã nghiên cứu, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Ý thức trách nhiệm của lãnh đạo huyện luôn được đề cao; các cấp, ngành và lực lượng vũ trang địa phương đã thể hiện được rõ vai trò của đơn vị mình trong từng giai đoạn tác chiến phòng thủ trong điều kiện thời chiến, các nội dung thực binh bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thông qua diễn tập, nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân địa phương về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương từng bước được nâng lên; vai trò tham mưu nòng cốt của cơ quan quân sự, công an được thể hiện khá rõ nét; luôn sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Đại Từ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2023; trong diễn tập có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, sát điều kiện thực tế tại địa phương.

Tại buổi bế mạc, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 29 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong diễn tập năm 2023./.