Cử tri Thái Nguyên đánh giá cao chất lượng chất vấn tại Kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khoá XV Kỳ họp thứ năm.

Lấy nhóm vấn đề làm trọng tâm, vấn đề thuộc trách nhiệm của ngành nào, lãnh đạo ngành đó có trách nhiệm trả lời chính. Cách thức tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn của tại kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định hình ảnh một Quốc hội đổi mới.

Cử tri Thái Nguyên đánh giá cao chất lượng chất vấn tại Kỳ họp Quốc hội
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại phiên chất vấn.

4 nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội; Dân tộc; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải. Đây đều là những vấn đề lớn, quan trọng, không chỉ cần thiết, cấp bách trước mắt, mà còn có ý nghĩa chiến lược, lâu dài.

Cử tri Phan Bội Thọ, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên đánh giá: "Chủ đề của Quốc hội lần này rất sát với sự quan tâm của nhân dân và cử tri, câu hỏi ngắn gọn đi vào trọng tâm và trả lời của các Bộ trưởng cũng đi thẳng vào vấn đề. Nhiều kết quả trả lời của các Bộ trưởng dày kinh nghiệm như của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rất tốt thoả đáng được sự quan tâm của cử tri".

Tích cực tham gia chất vấn, tranh luận tại nghị trường, thay mặt cho tiếng nói của cử tri Thái Nguyên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề cập tới nhiều vấn đề nóng trên các lĩnh vực. Thông qua phần chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm đã góp phần đánh giá đúng thực trạng cũng như đề xuất những phương hướng hiệu quả trong thời gian tới.

Cử tri Thái Nguyên đánh giá cao chất lượng chất vấn tại Kỳ họp Quốc hội
Cử tri Thái Nguyên tích cực theo dõi tất cả các Kỳ họp của Quốc hội.

Cử tri Phạm Tiến Phê, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên mong muốn: "Nhà nước cần phải có chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương để cả nước ở đâu cũng có đường, trường, điện để cuộc sống của đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa được cải thiện, được quan tâm đến vấn đề KHKT, trồng trọt chăn nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng từng địa phương".

Cử tri Nguyễn Văn Tuyên, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên bày tỏ: "Tại Quốc hội lần này đại biểu đại diện tỉnh Thái Nguyên cũng đã tích cực nghiên cứu phát biểu ý kiến và những mong muốn của người dân. Mong rằng các đại biểu tiếp tục nắm bắt, kiến nghị kịp thời để mang tiếng nói của người dân Thái Nguyên đến Quốc hội".

Chất lượng chất vấn sẽ là cơ sở quan trọng để Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng giám sát, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và nhân dân.