Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng kế hoạch, hướng dẫn triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận bằng nhiều hình thức phù hợp; đồng thời chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền đến các Chi, Đảng bộ cơ sở và cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó, 100% các cấp ủy của tỉnh đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc ban hành, tổ chức thực hiện nhiều chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, như: Đề án bảo vệ môi trường tại các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản; Đề án Bảo vệ và cải thiện môi trường nông nghiệp nông thôn; Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản… cũng đã được các ngành, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện. Ngoài ra, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và quy định điều chỉnh đối với Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã ban hành văn bản phân công các sở, ngành tham mưu cụ thể hóa các quy định pháp luật về môi trường và xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực thi của tỉnh.
Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tại Thái Nguyên
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi khảo sát.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc xử lý môi trường tại các khu - cụm công nghiệp, doanh nghiệp; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận xử lý thông tin, phản ánh của người dân liên quan đến bảo vệ môi trường; chia sẻ về các mô hình bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu…

Đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên trong việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị Nghị quyết chuyên đề về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của tỉnh Thái Nguyên, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng các hình thức tuyên truyền, quán triệt để nâng cao nhận thức của đơn vị, địa phương, người dân, từ đó thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trước đó đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Huyndai Aluminum Vina./.