RSS Youtube Facebook

Thứ hai 06/07/2020 11:42 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên - Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 2/9/1956, chương trình truyền thanh đầu tiên được phát sóng - Đài Truyền thanh tỉnh Thái Nguyên được ra đời. Mốc thời điểm ấy, chính thức được công nhận là ngày thành lập Đài Phát thanh - truyền hình Thái Nguyên ngày nay.

 Ngày 2/9/1992, Đài chính thức phát chương trình truyền hình đầu tiên đánh dấu sự có mặt đầy đủ hai loại hình báo nói, báo hình trên địa bàn tỉnh. Năm 1997, tỉnh Thái Nguyên được tái lập, từ đó đến nay Đài mang tên Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên đã có bước phát triển toàn diện, thực sự là tiếng nói của Đảng bộ chính quyền và là diễn đàn của nhân dân. Từng bước đi của mình, Đài luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ - HĐND – UBND tỉnh, hai Đài Quốc gia, của các Ban, Ngành từ trung ương đến địa phương và sự ủng hộ của khán thính giả các dân tộc. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Đài đã 2 lần được Tỉnh uỷ - UBND tỉnh phê duyệt Phương án tổng thể phát triển sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, trong đó xác định 4 mục tiêu cơ bản , đó là:

- Xây dựng đội ngũ những người làm công tác Phát thanh - Truyền hình ;

- Tăng cường diện phủ sóng;

- Tăng thời lượng và nâng cao chất lượng nội dung;

- Tăng cường cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật hiện đại. 

Dưới sự chỉ đạo của tỉnh, sự giúp đỡ của hai Đài Quốc gia và các Bộ, Ngành từ trung ương tới địa phương, Phương án tổng thể phát triển sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên đang từng bước được thực hiện có hiệu quả. 

Về tổ chức, bộ máy:

- Đài PT-TH Thái Nguyên tính đến thời điểm năm 2017 Đài có 14 phòng chuyên môn. Tổng số CBVC và lao động hiện nay là 220 người, trong đó biên chế là 132, hợp đồng lao động không xác định thời hạn là 88. Bộ máy của Đài bước đầu hoạt động ổn định, tạo tiền đề cho sự nghiệp phát thanh, truyền hình phát triển theo chiều sâu và mang tính chuyên môn hóa cao.

Đảng bộ Đài có 135 Đảng viên, hoạt động mạnh. Đài có trên 180 hội viên Hội Nhà báo, 60% CBCNVC của Đài đang sinh hoạt Đoàn.

 * Ban giám đốc có 3 người và 14 phòng chuyên môn gồm:

+ Khối nội dung có 9 phòng: Phòng Thời sự; Phòng Phát thanh; Phòng Biên tập;  Phòng Tiếng Dân tộc; Phòng Thông tin điện tử;  Phòng Văn nghệ - Giải trí;  Phòng Sản xuất phim và Tổ chức sự kiện;  Phòng Thông tin đối ngoại; Phòng Bạn nghe Đài và xem Truyền hình.

+ Khối kỹ thuật có 02 phòng: Phòng Kỹ thuật ; Phòng Quản lý tư liệu và Phương tiện tác nghiệp.

+ Khối tổ chức - hành chính - kế toán có 03 phòng: Phòng Tổ chức và hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính ; Phòng Dịch vụ và Quảng cáo.

Trong những năm qua, song song với việc nâng cao chất lượng đội ngũ, Ban biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên đã từng bước nâng cao chất lượng các chương trình, đổi mới cách đưa tin, biên tập chương trình với mục đích các tin tức sự kiện được chuyển tải ngay trong ngày đến bạn nghe đài và xem truyền hình.  

Về kỹ thuật: Được sự quan tâm của tỉnh, của Trung ương, của hai Đài Quốc gia và một số Đài bạn, sau nhiều năm đầu tư, đến nay Đài PT-TH Thái Nguyên đã thực hiện số hoá trong sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình. Việc đưa công nghệ phi tuyến mới vào sản xuất các chương trình PT-TH, hệ thống vi ba, cáp quang để thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp và chuyển tiếp các chương trình truyền hình kỹ thuật số mặt đất đã mở ra trang mới cho sự nghiệp PT-TH của tỉnh.

Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh truyền hình được đầu tư đưa vào sử dụng cùng với hệ thống trang thiết bị kỹ thuật kèm theo đã tạo được bước tiến quan trọng trong sản xuất và truyền dẫn chương trình phát thanh, truyền hình. Hiện nay Đài PT-TH Thái Nguyên đã đầu tư 03 Server để truyền, tiếp nhận dữ liệu và phát sóng tự động.

Với thiết bị cột Anten cao 125m, 04 máy hình: 10KW, 5Kw, hai máy 1kw phát sóng trên 02 kênh TN1, TN2; máy phát sóng phát thanh FM 1Kw,  AM 10Kw của Đài tỉnh, cùng với hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình cấp huyện và cơ sở gồm: 07 Trạm phát lại truyền hình, 37 Trạm truyền thanh, 42 Trạm phát sóng FM, 32 điểm thu truyền hình từ vệ tinh DTH ở các cụm dân cư, đã nâng phạm vi phủ sóng 100% đối với phát thanh; trên 90% đối với truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung: 10 năm về trước, sau khi tái lập tỉnh (1997), Đài PT - TH Thái nguyên chỉ thực hiện được 3 chương trình truyền hình mỗi tuần; chương trình phát thanh với tổng thời lượng 2h mỗi ngày. Đến năm 2007 Đài thực hiện phát sóng chương trình địa phương mỗi ngày 6h20 phút phát thanh, 9h truyền hình ở ba buổi sáng, trưa và tối với 03 thứ tiếng: Phổ thông, Tày - Nùng và tiếng Dao. Năm 2008 thời lượng phát thanh địa phương nâng lên hơn 7h, chương trình truyền hình lên 10h mỗi ngày.

+ Từ 01/01/2009 chương trình truyền hình Thái Nguyên tăng lên 17h và từ 01/07/2009 tăng lên 22h mỗi ngày trên cả 2 kênh TN1 vả TN2. Đi đôi với nâng cao chất lượng các chương trình thời sự hàng ngày, Đài còn phối kết hợp với các ngành thực hiện 35 mục, chuyên mục, chuyên đề, tạp chí trên sóng truyền hình; hơn 30 chuyên mục, chuyên đề trên sóng phát thanh. Đặc biệt từ tháng 1 năm 2006, Đài đã mở chương trình truyền hình tiếng Dao thử nghiệm mỗi tháng một chương trình, từ tháng 1 năm 2007 tăng lên mỗi tháng hai chương trình và từ tháng 10/2008 chương trình phát sóng hàng tuần. Bằng việc mở mới và tăng thời lượng các chương trình tiếng dân tộc đã góp phần quan trọng chuyển tải các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh đến với đồng bào dân tộc.+ Đến năm 2013 nhằm đáp ứng nhu cầu về thông tin ngày càng cao của nhân dân trong và ngoài tỉnh, Đài PT-TH Thái Nguyên đã đưa kênh TN1 phát sóng qua vệ tinh VINASAT1. Đảm bảo phủ sóng toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ cận kề. Khắc phục triệt để vấn đề phủ sóng vùng lõm - Thời lượng phát sóng chương trình truyền hình kênh TN1 phát sóng 24h/ngày từ ngày 15/09/2013, kênh TN2 phát 18h/ngày. Phát sóng phát thanh 15h/ngày (từ tháng 9/2013 bắt đầu làm chương trình phát thanh trực tiếp 02 chương trình/ tuần)

Với chủ trương để tập trung nâng cao chất lượng sản xuất các chương trình và chất lượng phát sóng cũng như diện phủ sóng; Đài phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên tiếp tục duy trì tuyên truyền tốt trên 4 loại hình báo chí gồm: Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử, Tạp chí PT-TH.