Thái Nguyên 35
Cảm giác: 42
Cao/Thấp: 35/35
Độ ẩm: 60%
mây đen u ám
Cập nhật: 28-07-2021 13:00:47
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 28/07/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 06:00 34 mưa vừa
Thứ tư, 28/07/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 12:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 15:00 28 mưa vừa
Thứ tư, 28/07/2021 18:00 27 mưa vừa
Thứ tư, 28/07/2021 21:00 26 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 18:00 27 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 21:00 26 mưa vừa
Thứ sáu, 30/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 03:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 06:00 35 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 09:00 35 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 12:00 31 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 15:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 18:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 21:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 29 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 28 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 26 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 31 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 27 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 33 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 37 mây thưa
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

09/05/2021 22:04
Giới thiệu tóm tắt lý lịch trích ngang và tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, thuộc đơn vị bầu cử số 6, 7 và 8.