e magazine
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

14/10/2020 11:31

TNTV - Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thainguyentv.vn ghi lại một số hình ảnh tại Phiên bế mạc Đại hội.
Một số hình ảnh tại Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Toàn cảnh Phiên bế mạc Đại hội
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX phát biểu tại Đại hội
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Các đại biểu biểu quyết thực hiện nội dung bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX trình bày
Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX,
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày tham luận tại Đại hội
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Phó Chủ tịch Thường trực UBDN tỉnh phát biểu tại Đại hội
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XX, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên phát biểu tham luận tại phiên bế mạc
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Đồng chí Phạm Hồng Quang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên tham luận tại Đại hội
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX trình bày Báo cáo tại Đại hội
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ kết thúc Đại hội
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
[Photo] Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX