e magazine
[Megastory] Thái Nguyên đi qua năm 2023

30/12/2023 23:38

Trong năm 2023, nhờ huy động hiệu quả các nguồn lực và có những cơ chế chính sách hợp lý, kinh tế tiếp tục ổn định. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ; quy mô kinh tế không ngừng được mở rộng; tăng trưởng luôn ở mức cao hơn bình quân chung cả nước. Thái Nguyên nằm trong tốp 18 tỉnh thu ngân sách cao nhất cả nước, năm 2023, thu ngân sách đạt 20.025 tỷ đồng, đã chính thức ghi một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh, lần đầu tiên Thái nguyên đã tự cân đối được thu chi ngân sách.
[Megastory] Thái Nguyên đi qua năm 2023
[Megastory] Thái Nguyên đi qua năm 2023

Thái Nguyên vinh dự, tự hào được 7 lần đón Bác Hồ về thăm và làm việc sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Trong các chuyến thăm đều thể hiện nghĩa tình yêu thương, sự quan tâm, cũng như mong muốn của Người đối với mảnh đất chiến khu xưa, nơi chở che kháng chiến đi tới ngày toàn thắng. Những lời dạy của Bác là kim chỉ nam, nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ quân và dân Thái Nguyên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết một lòng, kiến tâm tạo tầm, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Năm 2023, mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song nhờ huy động hiệu quả các nguồn lực và có những cơ chế chính sách hợp lý, không ngừng đổi mới sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt và khát vọng vươn lên, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 5,01%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 5,13%. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 113 triệu đồng/người. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 27,1 tỷ USD. Toàn tỉnh có 41 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 253,38 triệu USD, 17 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 136,23 triệu USD.

Dấu mốc quan trọng trong năm 2023, Thái Nguyên thu ngân sách đạt 20.180 tỷ đồng, nằm trong tốp 18 tỉnh thu ngân sách cao nhất cả nước. Lần đầu tiên, Thái nguyên đã tự cân đối được thu chi ngân sách.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cả 3 khu vực kinh tế đều phát triển, trong đó công nghiệp tiếp tục ổn định theo hướng tích cực, khẳng định vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng; hạ tầng giao thông có bước phát triển với các công trình giao thông trọng điểm được triển khai đúng tiến độ đề ra, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản minh chứng sức bền của mình với giá trị sản xuất tăng 4,04%. Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Định Hóa và huyện Đại Từ).

Thái Nguyên là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định: Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện, trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền Bắc. Với chất lượng cao thể hiện tư duy, tầm nhìn và giá trị thực tiễn, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã xuất sắc đạt giải Bạc - Giải thưởng quốc tế SIP Planning Awards 2023 tại Singapore.

Các chỉ số điều hành đều được đánh giá cao: Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) xếp thứ 2 toàn quốc; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) ở vị trí thứ 9; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 25; Thái Nguyên cũng là một trong 10 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số chuyển đổi số (DTI).

An sinh xã hội được nâng cao, đời sống nhân dân có sự thay đổi rõ rệt và thực chất, tỷ lệ hộ nghèo đến nay chỉ còn 3,35%. Kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục có bước phát triển, đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%. Tỷ lệ gia đình văn hóa trên 90%; xóm, làng, tổ dân phố văn hóa trên 90%; cơ quan, đơn vị văn hóa đạt trên 92%.

[Megastory] Thái Nguyên đi qua năm 2023
[Megastory] Thái Nguyên đi qua năm 2023